کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 97/01/28
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 11:54 ق.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژهء مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ 1397/01/28، با استادی: آقای محمدرضا، نگهبانی: آقای علی، دبیری: آقای امید، با دستورجلسه: "وادی هشتم" رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


گزارش تصویری از لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) 97/01/28
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 11:37 ق.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
گزارش تصویری از لژیون ویلیام وایت 
(درمان سیگار)
نمایندگی عطّار نیشابور
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار(ویلیام وایت)،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 97/01/26
دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 10:19 ق.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژهء مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ 1397/01/26، با استادی: آقای مرتضی، نگهبانی: آقای قاسم، دبیری: آقای محمد، با دستورجلسه: "وادی هشتم"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


هشتمین جلسه از دوره هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورّخ 1397/01/23، با استادی: آقای مهدی، نگهبانی: آقای قاسم، دبیری: آقای جواد، با دستور جلسه: "وادی هشتم"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 97/01/21
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ساعت 12:34 ب.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژهء مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ 1397/01/21، با استادی: آقای محسن، نگهبانی: آقای علی، دبیری: آقای امید، با دستورجلسه: "دانایی، دانایی مؤثر، سواد" رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


گزارش تصویری از لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) 97/01/21
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ساعت 12:22 ب.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
گزارش تصویری از لژیون ویلیام وایت 
(درمان سیگار)
نمایندگی عطّار نیشابور
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون درمان سیگار(ویلیام وایت)،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 97/01/19
دوشنبه 20 فروردین 1397 ساعت 11:37 ق.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژهء مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ 1397/01/19، با استادی: آقای عادل، نگهبانی: آقای قاسم، دبیری: آقای محمد، با دستورجلسه: "دانایی، دانایی مؤثر، سواد"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60،نمایندگی عطار نیشابور روز پنج‌شنبه
پنجشنبه 16 فروردین 1397 ساعت 09:47 ب.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورّخ 1397/01/16، با استادی: کمک‌راهنمای محترم آقای مهدی، نگهبانی: آقای قاسم، دبیری: آقای جواد، با دستور جلسه: "دانایی، دانایی مؤثر، سواد"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 97/01/14
چهارشنبه 15 فروردین 1397 ساعت 12:03 ب.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژهء مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ 1397/01/14، با استادی: ایجنت محترم آقای امیرهوشنگ، نگهبانی: آقای علی، دبیری: آقای امید، با دستورجلسه: "دانایی، دانایی مؤثر، سواد" رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


دانایی، دانایی مؤثر، سواد
شنبه 11 فروردین 1397 ساعت 03:43 ب.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
در باب دستور جلسه هفتگی: 
دانایی, دانایی موثر, سواد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقاله،


متن کامل سی دی آموزشی "تعطیلات" مهندس دژاکام؛ بخش دوم
پنجشنبه 9 فروردین 1397 ساعت 04:34 ب.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
متن کامل سی دی آموزشی "تعطیلات" مهندس دژاکام
بخش دوم
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی ،


متن کامل سی دی آموزشی "تعطیلات" مهندس دژاکام؛ بخش اول
پنجشنبه 9 فروردین 1397 ساعت 04:25 ب.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
متن کامل سی دی آموزشی "تعطیلات" مهندس دژاکام 
بخش اول
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی ،


گزارش تصویری لژیون آبیاری نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 6 فروردین 1397 ساعت 09:53 ب.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
گزارش تصویری لژیون آبیاری 
نمایندگی عطار نیشابور
مورخ 97/01/06
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی عطار نیشابور،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 96/12/27
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 10:06 ق.ظ | نوشته شده به دست مهدی سوقندی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژهء مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ 1396/12/27، با استادی: کمک‌راهنمای محترم آقای محمد، نگهبانی: آقای قاسم، دبیری: آقای محمد، با دستورجلسه: "چگونه از تعطیلات استفاده کنیم؟"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


ششمین جلسه از دوره هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورّخ 1396/12/24، با استادی: کمک‌راهنمای محترم آقای احمد، نگهبانی: آقای قاسم، دبیری: آقای جواد، با دستور جلسه: "چگونه از تعطیلات استفاده کنیم؟"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
نویسندگان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: