کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 97/07/24
سه شنبه 24 مهر 1397 ساعت 10:04 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

هفتمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ 1397/07/24، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای مهدی، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای حمید، با دستور جلسه: "از فرمان‌برداری تا فرماندهی" ،رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 97/07/22
دوشنبه 23 مهر 1397 ساعت 09:58 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ 1397/07/22، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای محمود، نگهبانی: آقای رضا، دبیری: آقای علی‌اصغر، با دستور جلسه :"از فرمان‌برداری تا فرماندهی"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


چهارمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورّخ 1397/07/19، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای محمد، نگهبانی: آقای محسن، دبیری: آقای علی، با دستور جلسه: "از فرمان‌برداری تا فرماندهی"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 97/07/17
چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 09:25 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ 1397/07/17، با استادیکمک راهنمای محترم آقای احمد، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای حمید، با دستور جلسه: "سیستم ایکس" ،رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 97/07/15
دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 08:25 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

هفتمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ 1397/07/15، با استادی: آقای محمد، نگهبانی: آقای رضا، دبیری: آقای حسین، با دستور جلسه :"سیستم ایکس"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


سومین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورّخ 1397/07/12، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای علی، نگهبانی: آقای محسن، دبیری: آقای علی، با دستور جلسه: "سیستم ایکس" و جشن تولّد اولین سال رهایی مسافر قاسم، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها، کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران،


سیستم ایکس؛ درباب دستورجلسه هفتگی
چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 09:58 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
در باب دستور جلسه هفتگی؛
سیستم ایکس
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقاله،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 97/07/10
چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 09:05 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ 1397/07/10، با استادی: آقای محمد، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای حمید، با دستور جلسه: "وادی اول و تأثیر آن روی من" رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 97/07/08
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 10:06 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ 1397/07/08، با استادی: آقای محمد، نگهبانی: آقای رضا، دبیری: آقای حسین، با دستور جلسه: "وادی اول و تأثیر آن روی من"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


دومین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورّخ 1397/07/05، با استادی: آقای قاسم، نگهبانی: آقای محسن، دبیری: آقای علی، با دستور جلسه: "وادی اول و تأثیر آن روی من" رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران،


با تفکر ساختارها آغاز می‌گردد.
چهارشنبه 4 مهر 1397 ساعت 07:08 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
در باب دستور جلسه هفتگی:
وادی اول و تأثیر آن روی من
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقاله،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 97/07/03
چهارشنبه 4 مهر 1397 ساعت 10:00 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ 1397/07/03، با استادی: مرزبان محترم آقای حسین، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای حمید، با دستور جلسه: "صورت‌مسئله اعتیاد" رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 97/07/01
دوشنبه 2 مهر 1397 ساعت 10:33 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ 1397/07/01، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای محمد، نگهبانی: آقای رضا، دبیری: آقای حسین، با دستور جلسه: "صورت‌مسئله اعتیاد"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 97/06/27
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 02:49 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

سومین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ 1397/06/27، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای رحمان، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای حمید، با دستور جلسه: "وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من" رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 97/06/25
دوشنبه 26 شهریور 1397 ساعت 10:58 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره نهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ 1397/06/25، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای محمد، نگهبانی: آقای رضا، دبیری: آقای حسین، با دستور جلسه: "وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
نویسندگان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: