کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 98/05/29
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 06:35 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۵/۲۹، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای محمد، نگهبانی: آقای ابوالفضل، دبیری: آقای علی‌، با دستور جلسه: "وادی سیزدهم و تأثیر آن روی من"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 98/05/27
دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 03:15 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

هفتمین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، با استادی: مرزبان محترم آقای حمید، نگهبانی: آقای علیرضا، دبیری: آقای هادی، با دستور جلسه: "وادی سیزدهم و تأثیر آن روی من"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


نتایج آزمون داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 سال 98، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 11:37 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

 

اسامی قبول شدگان کمک راهنمایی عطار
آقایان مسافر - 98/5/27
کمک راهنمایی
توضیحاتکمبود رهاییکمبود خدمتنام راهنمانام و نام خانوادگی ردیف
کارآموزی مجازنداردسه واحدعلیابوالفضل - استادی1
کارآموزی مجازنداردسه واحداحمدیوسف - عابدی2
کارآموزی مجازنداردنداردامیرهوشنگحسین - زمردی3
کارآموزی مجازنداردنداردمحمدقاسم - قرجه4
کارآموزی مجازنداردیک واحدعلیقاسم - سوقندی5
کارآموزی مجازنداردنداردمهدیحسین - صفائیان پور6
کمک راهنمای تازه واردین 
کارآموزی مجازندارددو واحدمهدیمحمدرضا - مهرآبادی1
کارآموزی مجازنداردنداردعلیمحمد - گشتی2
کارآموزی مجازنداردنداردعباسمهران - عرفانی طاهری زاده3
کارآموزی مجازنداردنداردعلیعلی - سبابه4
کارآموزی غیر مجازداردچهار واحدعلیعلیرضا - دهقان5
کمک راهنمای همسفران
توضیحاتکمبود رهاییکمبود خدمتنام راهنمانام و نام خانوادگی ردیف
کارآموزی مجازندارددو واحدشکوفهانسیه - مهربانی1
کارآموزی مجازنداردنداردنیرهحمیده - تاتاری2
کارآموزی مجازنداردنداردنیرهصفیه - زارعی3
کارآموزی مجازنداردیک واحدنرگسلیلا - رودی4
کارآموزی مجازنداردسه واحدآمنهطیبه - یوسفیان5
کارآموزی مجازنداردیک واحدنیرهلیلا - رباطی6
کارآموزی مجازنداردسه واحدشکوفهمهدیه - عزیزی7
کمک راهنمای تازه واردین همسفران 
کارآموزی مجازنداردچهار واحدآمنهفاطمه - نجفی1
کارآموزی مجازنداردسه واحدنرگسفاطمه - عابدی2
کارآموزی مجازندارددو واحدنیرهناهید - راسخ3
  دو واحدنیرهفاطمه - هواشم4

ردیف اسامی اعلامی، از ترتیب خاصی پیروی نمی کند.

1

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی عطار نیشابور،


کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60،نمایندگی عطار نیشابور
جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 09:28 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

اولین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴، با استادی: آقای مسلم، نگهبانی: آقای حسین، دبیری: آقای محمد، با دستور جلسه: "کار، تحصیل، قدرت"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 98/05/22
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 09:35 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۵/۲۲،  با استادی: آقای حسن، نگهبانی: آقای ابوالفضل، دبیری: آقای علی‌، با دستور جلسه: "کار، تحصیل، قدرت"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 98/05/20
دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 08:29 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۵/۲۰، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای عباس، نگهبانی: آقای علیرضا، دبیری: آقای اصغر، با دستور جلسه: "کار، تحصیل، قدرت"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60،نمایندگی عطار نیشابور
جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 10:46 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

چهاردهمین جلسه از دوره یازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۷، با استادی: ایجنت محترم آقای مهدی، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای علیرضا، با دستور جلسه: "از فرمانبرداری تا فرماندهی" و جشن تولّد سومین سال رهایی مرزبان محترم آقای حسین، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 98/05/15
چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 09:29 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

سومین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۵/۱۵،  با استادی: آقای حبیب، نگهبانی: آقای ابوالفضل، دبیری: آقای علی‌، با دستور جلسه: "از فرمانبرداری تا فرماندهی"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 98/05/13
دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 07:35 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۵/۱۳، با استادی: آقای حیدر، نگهبانی: آقای علیرضا، دبیری: آقای هادی، با دستور جلسه: "از فرمانبرداری تا فرماندهی"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60،نمایندگی عطار نیشابور
جمعه 4 مرداد 1398 ساعت 11:15 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

سیزدهمین جلسه از دوره یازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۳، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای امیر هوشنگ، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای علیرضا، با دستور جلسه: "حرمت کنگره ۶۰؛ چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟"، رأس ساعت۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز سه‌شنبه 98/05/01
چهارشنبه 2 مرداد 1398 ساعت 10:25 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

دومین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱، با استادی: مرزبان محترم آقای علی، نگهبانی: آقای ابوالفضل، دبیری: آقای علی‌، با دستور جلسه: "حرمت کنگره ۶۰؛ چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روزهای سه شنبه،


کارگاه خصوصی مسافران کنگره 60، روز یکشنبه 98/04/30
دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 09:54 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۴/۳۰، با استادی: آقای احمد، نگهبانی: آقای علیرضا، دبیری: آقای هادی، با دستور جلسه: "حرمت کنگره ۶۰؛ چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟ "، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60، روزهای یکشنبه،


اطلاعیه تعطیلات تابستانی
شنبه 29 تیر 1398 ساعت 06:42 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که طبق سنوات گذشته تعطیلات تابستانی کنگره ۶۰ از روز جمعه مورخ ۴ مرداد ۹۸ لغایت پنجشنبه ۱۰ مرداد ۹۸ می‌باشد.

لازم به ذکر است که آخرین روز کاری نمایندگی‌ها پنجشنبه ۳ مردادماه و شروع فعالیت‌ها از روز جمعه ۱۱ مردادماه ۹۸ می‌باشد.

(تعطیلات تابستان از صبح جمعه ۹۸/۵/۴ الی صبح جمعه ۹۸/۵/۱۱ می‌باشد.)

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه،


کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60،نمایندگی عطار نیشابور
جمعه 28 تیر 1398 ساعت 08:58 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دوره یازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷، با استادی: آقای یوسف، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای علیرضا، با دستور جلسه: "وادی یازدهم و تأثیر آن روی من"، رأس ساعت۱۷:۰۰آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، روزهای پنج‌شنبه ویژه مسافران و همسفران،


باید دریا شوم؛ برداشت من از وادی یازدهم
چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 08:12 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
باید بدانم خروش و همهمه‌ی رود، نهایت من نیست و حالا باید به دریا شدن فکر کنم. باید خود را به سرچشمه‌ی حیات وصل کنم. باید دریا شوم و دریا گونه زندگی کنم؛ مانند دریا زیبا و بزرگ باشم و زود متلاطم نشوم، بی‌دریغ بخشنده باشم...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقاله،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
نویسندگان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: